Żłobek

Żłobek 2mama jest placówką prywatną, spełniającą wymogi Ustawy Żłobkowej i posiada wpis do rejestru Wydziału Zdrowia w Urzędzie Miasta Częstochowa. Wyposażenie Żłobka posiada atesty i certyfikaty spełniające wymogi bezpieczeństwa i higieny.
Do grupy żłobkowej przyjmujemy dzieci od 1 roku życia dziecka. Dzieci przyjmujemy w ramach posiadanych wolnych miejsc.
Druga Mama oferuje pobyt dzieci w podobnych do domowych warunkach. Staramy się tworzyć spokojne, pełne troskliwości i serdeczne miejsce dla malutkich dzieci. . Zapewniamy bezpieczne warunki pobytu dla dzieci. Wspieramy wszechstronny rozwój dzieci w atmosferze zabawy i radości.
Poprzez ciekawe zajęcia zaspokajamy i rozbudzamy u dzieci naturalną potrzebę poznawania otoczenia. Tworzymy warunki do rozwijania aktywności w różnorodnych formach.

Proponujemy twórcze spędzanie czasu poprzez zabawy edukacyjne, zajęcia plastyczne, muzyczno - ruchowe, słuchanie bajek. Nadrzędnymi umiejętnościami na rozwoju których najbardziej nam zależy w grupie żłobkowej, jest usamodzielnienie dzieci w zakresie czynności wykorzystywanych w codziennym funkcjonowaniu, takich jak ubieranie, załatwianie potrzeb fizjologicznych, jedzenie. Kształtujemy podstawowe nawyki higieniczne i rozwijamy sprawność motoryczną dzieci. Nasze podwórko jest przystosowane do bezpiecznej zabawy na powietrzu. Staramy się, aby dzieci łagodnie zaadoptowały się w nowym środowisku. Kadra w żłobku realizuje zajęcia w oparciu o program wychowawczo- dydaktyczny. W naszym żłobku każde dziecko traktujemy indywidualnie. Dlatego pracę z dzieckiem dostosowujemy do wieku i potrzeb rozwojowych oraz podążamy za dzieckiem zachęcając do współpracy podczas różnych aktywności. Współdziałamy z rodzicami w sprawach opieki i wychowania w celu ujednolicenia metod wychowawczych, pielęgnacji i żywienia.

Serdecznie zapraszamy do naszego żłobka 2mama.pl.