MUZYKA

Muzyka towarzyszy nam na co dzień: głośno śpiewamy, uczymy się gry na prostych instrumentach oraz z radością tańczymy
na naszej przedszkolnej scenie.

W ramach czesnego, raz w tygodniu, prowadzone są
w naszym przedszkolu zajęcia z rytmiki.