Zajęcia logopedyczne

Podczas zajęć logopedycznych w przedszkolu prowadzone są ćwiczenia, które mają na celu:

- kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,
- usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy, podniebienia),
- kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie),
- rozwijanie słuchu dziecka (ćwiczenia wrażliwości słuchowej, ćwiczenia rytmizujące, ćwiczenia słuchu fonemowego
– to zdolność precyzyjnego różnicowania dźwięków mowy )
- wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej,
- rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
- rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,
- uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.
- kształtowanie swobodnej wypowiedzi dziecka

GOTOWANIE

Prowadzimy zajęcia kulinarne. Wybór tematyki zajęć jest praktycznie nieograniczony.

Rozmawiamy o zdrowym żywieniu, sezonowości w kuchni, kuchniach świata, kulinarnych zwyczajach czy zasadach
savoir-vivre’u.

Menu dostosowujemy do tematów, o których w danym czasie uczą się dzieci. Podczas zajęć gotujemy i sprzątamy kuchnię, a na koniec wspólnie siadamy do stołu.
Dzieci uczą się samodzielności w kuchni, zapoznają z nowymi smakami i składnikami.

MUZYKA

Muzyka towarzyszy nam na co dzień: głośno śpiewamy, uczymy się gry na prostych instrumentach oraz z radością tańczymy
na naszej przedszkolnej scenie.

W ramach czesnego, raz w tygodniu, prowadzone są
w naszym przedszkolu zajęcia z rytmiki.

 

Gimnastyka

Zachęcamy wszystkie Dzieci do zdrowego stylu życia
ćwicząc codziennie z wychowawcami grup.

Zarażamy każdego Przedszkolaka chęcią do aktywności ruchowej, zabaw sportowych oraz wszechstronnego wykorzystania pobytu na świeżym powietrzu.

 

 

PLASTYKA

W przedszkolu wychowanie plastyczne pełni szczególną rolę: pobudza wyobraźnię, wyzwala możliwości twórcze, uczy wiary we własne siły oraz przyczynia się do rozwoju pomysłowości.

Zajęcia z plastyki uczą dzieci nie tylko różnorodnych technik tworzenia prac plastycznych, lecz także - poprzez wytworzenie właściwego nastroju emocjonalnego oraz klimatu wspólnej zabawy - kształcą spostrzegawczość, pamięć wzrokową, rozbudzają zainteresowanie otaczającym światem oraz rozwijają poczucie piękna kształtów i barw.