Gimnastyka

Zachęcamy wszystkie Dzieci do zdrowego stylu życia
ćwicząc codziennie z wychowawcami grup.

Zarażamy każdego Przedszkolaka chęcią do aktywności ruchowej, zabaw sportowych oraz wszechstronnego wykorzystania pobytu na świeżym powietrzu.