Zajęcia dodatkowe

 

 

W ramach czesnego zapewniamy - zajęcia dodatkowe dla dzieci.

Poza zajęciami podstawowymi dzieci wraz z Rodzicami biorą udział w spotkaniach organizowanych
na terenie przedszkola tj. balach, teatrzykach, imprezach okolicznościowych, piknikach,
jak również

w wyjazdach do teatru, kina, muzeum, biblioteki itp.