Przedszkole

Przedszkole Niepubliczne 2mama.pl jest wpisane do Ewidencji szkół i placówek, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy. Realizuje cele i zdania wynikające z Podstawy Programowej określonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zapewniamy dzieciom optymalne warunki do zabawy,
a poprzez nią edukacji. Dbamy o to, aby edukacja dzieci w formie zabawy była różnorodna, elastyczna i uniwersalna, tak by każde dziecko mogło w niej odnaleźć swoje indywidualne miejsce. Proponujemy dzieciom szereg aktywności w postaci zajęć rozwijających zainteresowania, pobudzających ciekawość w wyniku których wspieramy rozwój poznawczy dziecka, rozwijamy wrażliwość estetyczną poprzez kontakt
z muzyką, plastyką, dramą, wdrażamy do samodzielności, właściwych i pozytywnych kontaktów z innymi dziećmi i kulturalnego zachowania wobec osób dorosłych, rozwijamy aktywność fizyczną, wdrażamy do radzenia sobie z trudnościami i własnymi ograniczeniami, wprowadzamy dziecko w świat wartości, aby umiało rozpoznać co jest dobre, a co złe.

Każde z naszych dzieci jest wyjątkowe i dlatego traktujemy je w sposób indywidualny. Nasze przedszkole na bieżąco monitoruje rozwój każdego z podopiecznych. Staramy się utrzymywać dobry i bezpośredni kontakt z rodzicami. Nad prawidłowym rozwojem dzieci czuwają wykwalifikowane nauczycielki z wykształceniem pedagogicznym, pełne twórczego zapału do pracy. Cechują się odpowiedzialnym podejściem do dzieci, kreatywnością, niekończącą się energią i cierpliwością oraz ogromną pomysłowością.
Tworzymy przyjazną i pogodną atmosferę dla prawidłowego i pełnego rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym.

Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć o tym jak zyć, co robić i jak się w życiu odnaleźć nauczyłem się w przedszkolu…
Robert Fulghum

Serdecznie zapraszamy do naszego przedszkola 2mama.pl