Założenia

W placówce 2mama głównym założeniem jest odnalezienie w dzieciach ich naturalnych oraz szczególnych talentów i zdolności oraz indywidualne podejście do każdego dziecka, co umożlwiają nasze kameralne warunki. Jesteśmy nastawieni na wszechstronne wspomaganie rozwoju dziecka.

Nasi nauczyciele oraz specjaliści dbają, aby odkryte zdolności, talenty oraz predyspozycje, odpowiednio rozpoznać, prowadzić i rozwijać. Od najmłodszych lat stymulujemy i ukierunkowujemy rozwój dzieci poprzez różnorodne aktywności i zabawy. Nasi nauczyciele wykorzystują zdolności i umiejętności dzieci zarówno do rozwijania ich talentów, jak i wzmacniania słabszych stron.

Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność.
Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia.
Nie żądajmy, lecz przekonujmy.
Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak, by samo wiedzieć chciało.
Janusz Korczak

Mając przekonanie, że zabawa jest główną formą aktywności dziecka, w naszym przedszkolu i żłobku edukacja odbywa się poprzez zabawę. Z wieloletniego doświadczenia wiemy, że dzieci najbardziej intensywnie się wtedy uczą.