Program

Program wychowania przedszkolnego

Program w naszym przedszkolu jest dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci uczęszczających do przedszkola oraz stanowi opis realizacji celów wychowania i treści nauczania ustalonych w podstawie programowej. Przedszkole wspiera rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi, stymuluje ich rozwój oraz jest podstawą do kontynuacji edukacji w szkole.
Dzieci posiadają naturalną ciekawość poznawania świata. Wykorzystując tę otwartość, ich dziecięcą energię i chęć do działania sprawiamy, że uczenie się przynosi satysfakcję, staje się przyjemnością i zachęca do dalszego odkrywania tego, co nieznane. Zwracamy szczególną uwagę na indywidualizacje w podejściu do dzieci, do ich dziecięcego myślenia i działania.
Dzieci mają każdego dnia możliwość poznawania otaczającego świata wielozmysłowo, co pozwala na tworzenie całościowego obrazu rzeczywistości. Zarówno nauczyciele, specjaliści,
jak i rodzice przy wparciu i wzajemnej współpracy, wspierają rozwój społeczny dziecka poprzez budowanie poczucia bezpieczeństwa, motywowanie, wspólną radość z sukcesów
i wzmacnianie odporności emocjonalnej. Relacje oparte na wzajemnym szacunku pomagają w poszukiwaniu wiedzy, wyrażaniu uczuć i myśli, zdobywaniu nowych doświadczeń.

Nasz program ma na celu zdobywanie wiadomości i odkrywanie swoich możliwości przez dziecko w czasie doświadczania i działania. Jednak co najistotniejsze, każdego dnia tworzymy właściwy klimat wychowawczy i dbamy o współpracę pomiędzy najważniejszymi środowiskami wychowawczymi, do których należy dom i przedszkole. Systematycznie informujemy rodziców o stosowanych metodach i formach pracy z dzieckiem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych zarówno w domu jak i w przedszkolu.