Strefa Rodzica

WITAMY W NASZYM PRZEDSZKOLU !

Witamy w Placówce 2mama.pl !

2mama.pl to zarówno Domowe Przedszkole i Domowy Żłobek mieszczące się na Lisińcu w Częstochowie.
Pracujemy  w dwóch grupach wiekowych od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00 :
• Grupa przedszkolna dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 roku życia
• Grupa żłobkowa dla dzieci od 1 do 2,5 roku życia

Plan dnia dostosowany jest do potrzeb i możliwości dzieci. Ramowy rozkład dnia wspomaga całościowy rozwój dzieci i zawiera: zajęcia dydaktyczne, zabawy ruchowe, zabawy artystyczne i manipulacyjne, zabawy wyciszające, zabawę swobodną, posiłki, zabiegi pielęgnacyjne i higieniczne, odpoczynek, pobyt na świeżym powietrzu oraz zajęcia dodatkowe. 

Adaptacja dzieci w 2mama.pl

Jeśli zdecydują się Państwo na wybór naszej Placówki rozpocznie się dla całej rodziny ważna zmiana, ponieważ Wasze dziecko rozpocznie nowy rozdział w życiu i będzie spędzać sporą cześć dnia, w zupełnie nowym otoczeniu w przedszkolu lub żłobku.  

O tym, jaki sposób adaptacji będzie najlepszy dla Waszego dziecka warto porozmawiać z wychowawcami.  Dość szybko potrafią oni zdiagnozować co w przypadku danego dziecka zrobić. Uczestniczenie w zajęciach jest dobre dla jednego dziecka , przy innym bardziej sprawdzi się buziak, deklaracja, że mama wychodzi na zakupy po soczek lub bułkę i pomachanie mamie przez okno na "do widzenia". W końcu każde dziecko jest różne. Najważniejsze w czasie adaptacji jest nawiązanie bliższego kontaktu z wychowawcami  oraz innymi dziećmi oraz stworzenie atmosfery radości, przyjaźni i zaufania. Dzieci przyjmowane są w naszej Placówce przez cały rok aczkolwiek wtedy, gdy zwolni się miejsce.